Strona główna

Jesteś tu: » Strona główna

 

 

 


 

Rozpoczęcie  roku szkolnego  2014/15  odbędzie  się  01.09.2014 r.  

/poniedziałek/  według  harmonogramu:

 

800    - oddziały przedszkolne

900   - spotkanie z wychowawcami uczniów klas :

           I     szkoły podstawowej,

           IV  szkoły podstawowej,

           I     gimnazjum.

 

10 00   uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich           

           uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  w hali sportowej

         

10 30   spotkanie z wychowawcami pozostałych klas:

           II, III, V, VI szkoły podstawowej,

           II, III  gimnazjum

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach Dział Świadczeń Rodzinnych informuje
o wprowadzeniu programu


Karta Dużej Rodziny


Karta przysługuje osobom, które posiadają na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci i wydawana jest bezpłatnie na wniosek rodzica lub opiekuna dzieci, bez względu na kryterium dochodowe. Wspomniana Karta uprawnia jej posiadacza do zniżek w instytucjach państwowych i prywatnych na terenie całego kraju. Lista instytucji zamieszczona została na stronie internetowej: rodzina.gov.pl Karta Dużej Rodziny wydawana jest każdemu członkowi rodziny i przysługuje


  • dziecku do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli się uczy w szkole lub szkole wyższej
  • dziecku posiadającemu orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do końca ważności orzeczenia
  • rodzicom dożywotnio

 

Informacje oraz wnioski można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, ul. Galicyjska 17,

pokój nr 10 i 11 lub pod numerami  tel. 627-33-13, 627-33-14.


 


       WAŻNE – DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ    
W związku z zapewnieniem bezpiecznego powrotu z przystanku do domu dowożonych uczniów, prosimy rodziców  uprawnionych uczniów do dowozu o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły oświadczenia o odbiorze dowożonego ucznia z przystanku autobusowego, w terminie do dnia 3 września 2014 roku.
    W związku z powyższym prosimy o jak najszybsze wypełnienie oświadczeń, które można odebrać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza dziecko lub pobrać bezpośrednio ze stron internetowych: szkół, GZEAS – www.gzeas.zielonki.org  i Gminy Zielonki – www.zielonki.pl .
    Jednocześnie informujemy, że nie złożenie ww. oświadczenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne z pełną odpowiedzialnością rodzica dowożonego ucznia za powrót dziecka z przystanku autobusowego do domu.  Dyrektor Zespołu Szkół
Bożena Nowak


oświadczenie dotyczące dowozu uczniów

 


 

 

 

 

 

Ważne wydarzenia i sukcesy  Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach

 I  semestr  2013/2014 - prezentacja (ppt) (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo